ЗА BEHR LABOR-TECHNIK:
 
ГЕЯ ’99 е оторизиран дистрибутор на Behr Labor-Technik, която съвместно с LLG Lab Logistics Group издава пълен каталог с лабораторни продукти - Behr Labor Catalog. Каталогът дава възможност за богат избор на продукти, използвани в различни области на технологичния и лабораторен качествен контрол, научно-изследователската дейност и медицината. В този каталог са включени продукти, производство на най-известните фирми в световен мащаб, чиито имена са гаранция за качество на няколко поколения. 
 
  КАТЕГОРИИ:   
 
1.Лични предпазни средства
2.Лабораторна стъклария и пластмасови  изделия

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_01.jpgІІ. Лабораторна стъклария и пластмасови изделия: чаши Бехер, колби, шишета, вани, тигели, тегловни стъкла, фунии, цилиндри, контейнери, бутилки, туби, бидони, кофи, лабораторни инструменти, лъжици, шпатули, ножици, пинцети;горелки;маркучи, свързващи материали; тапи; стативи, държатели, муфи; други помощни средства.

3.Контролно-измервателни уреди и тестове

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_03.jpgІІІ. Контролно-измервателни уреди и тестове: рН-метри; оксиметри; кондуктометри; електроди; индикатори;везни,теглилки, кантари, консумативи; термометри, влагомери, барометри; хронометри; вискозиметри; дебеломери; ареометри; ротометри; анализатори на пламна точка,точка на топене, точка на замръзване;светломери, звукомери; фотометри, спектрофотометри.

4.Хроматография и принадлежности

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_14.jpgIV.Хроматография и принадлежности: спринцовки, вани, пръскалки, филтри, консумативи.

5.Бъркалки, миксери, клатачки

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_04.jpgV. Бъркалки, миксери, клатачки: магнитни бъркалки; миксери; клатачки; шейкъри, шейкърни водни бани.

6.Подготовка на проби

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_05.jpgVІ.Подготовка на проби: пробовземачи за течности, вискозни и твърди продукти; мелници; сита, ситачни машини; ротатори; хомогенизатори.

7.Дестилиране, филтриране

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_06.jpgVІІ.Дестилиране, филтриране: дестилатори - стъклени и автоматични, центрофуги и консумативи, филтри, филтруващи системи; резервни части.

8.Охлаждаща и загряваща техника

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_07.jpgVІІІ.Охлаждаща и загряваща техника: термостати, стерилизатори, сушилни, климатизатори, фурни, пещи, криостати, водни бани; съдържатели на проби; нагревателни плочи, колби, кошници; хладилници, фризери, ледогенератори.

9.Пипетиране, дозиране, титруване

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_08.jpgІХ.Пипетиране, дозиране, титруване: пипети-стъклени и автоматични, връхчета, стативи, дозатори, диспенсери,консумативи; помпи-ръчни и автоматични; дозиращи системи; системи за титруване; мерителна стъклария-цилиндри, мерителни колби, бюрети.

10.Вакуум техника

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_09.jpgХ.Вакуум техника: вакуумпомпи, стъклени съдове за вакуум системи, мембранни помпи, вакуум измервателни уреди и контролери, водни помпи; екстрактори; концентратори.

11.Оптични инструменти и микроскопи

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_10.jpgХІ.Оптични инструменти и микроскопи: бинокли; телескопи; лупи;микроскопи, предметни стъкла, скалпели, йозета, ланцети, вани, сушилни за предметни стъкла;нагряващи вани за парафин; рефрактометри, поляриметри, фотометри, спектрофотометри; кювети.

12.Почистване и стерилизация

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_11.jpgХІІ. Почистване и стерилизация: миялни машини; дезинфектанти, козметични кърпи, четки; ултразвукови вани; стерилизатори; автоклави.

13.Aнализ на води, почви, хранителни продукти и околна среда

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_12.jpgХІІІ.Aнализ на води, почви, хранителни продукти и околна среда: Пробовземачи; хомогенизатори; сепаратори; транспортьори на проби и складиране; дестилатори за определяне на: азот, фенол, алкохол, етерични масла, серен диоксид, водно съдържание, цианиди, арсен, неорганични флуориди, тежки метали, хлор; дестилатори и дейонизатори за вода; екстрактори.

14.Биотехнологии

http://www.behr-labor.de/shop_hacc/50/grafik/kapitel_13.jpgХІV. Биотехнологии: клетъчни култури-консумативи, бутилки, съдове, петри, платки, контейнери, стативи; стерилни тапи, центрофужни епруветки, йозета, филтри; инкубатори; хомогенизатори; автоклави; брояч на колонии; биофотометър; прахосъбирачи; мембрани, Gel-Box-системи

Други категории продукти, предлагани от Behr LLG: :

ХV.Лабораторно обзавеждане: шкафове, стелажи, плотове, столове, маси, стойки, сушилни, камини, боксове, осветление, климатизация, плочки, палети, контейнери.
ХVІ.Центрофуги
ХVІІ.Температурни шкафове
ХVІІІ.Фурни, пещи
ХІХ.Камини, боксове

Фирми, работещи с BEHR LLG :

Uvex, Schmerler, Bacou-Dalloz, Söhngen, Breuell & Hilgenfeldt, Dräger, BBraun, Kleinfeld, MAPA, Birkenstock, Wassmann, Schott Glas, BRAND, VITLAB, Kartell, Bochem, Nalgene, Kautex, Watzdorf, Haldenwanger, Bűrkle, Boeker, Schröder, Bohlender, Schott, Hecht, WCD, Mettler-Toledo, WTW, Schott Instruments, Ohaus, Kern & Sohn, Hanhart, Eurotime, Simex, Stuart, Tintometer, Hamilton, Henke-Sass, Cope, Desaga, Lenz, IKA, Heidolph-Instruments, Bohlender, Herkenrath, GFL, Gerhardt, Bűhler, Grant, Retsch, Bűrkle, Fritsch, Haldenwanger, Linker, Bandelin, Rettberg, Hermle Labortechnik, Eppendorf, Sartorius, Schleicher & Schuell, Whatman, Machery-Nagel, Memmert, Binder, MMM Medcenter, Behr, Carbolite, Huber, JULABO, LLG, Liebherr, Tyco Therm, Hirschmann, Poulten & Graf, Socorex, Ismatec, KNF, VACUUBRAND, Behr, ASF Thomas, Bel-Art, Rettberg, Konus, Exacta Optech, Waldmann, Mikro, Rathenow, Zeiss, Vision Engineering, Photonic, Schott Faseroptic, Menzel, Bergmann, Hammacher, Hecht, Atago, Krűss, AQUALYTIC, Jenway, Ratiolab, Hellma, Borer, Dr. Weigert Gmbh, Kimberly-Clark, Vereingte Pinselfabr, Miele, Bandelin, Elma, Wolf, Water Sam, Gerber, SG Wasseraufbereitung, Iwaki, Anicrin, Schűtt, Herenz, Labnet, UVitec, Erlab, Tenak, Köttermann, Zachert, Zarges.

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.