Изберете страница

Липсващата част от пъзела на Прецизното земеделие

Има много различни определения на терминът Прецизно земеделие (ПЗ). Дефиницията на USDA (Американската агенция по земеделие) идентифицира параметри, които могат да бъдат използвани в ПЗ за постигане на полезен резултат:

„Прецизното земеделие е дефинирано като: система за управление, базирана на информация и технологии и използва специфични данни за един или повече от следните ресурси: почви, посеви, хранителни вещества, вредители, влага или добив, с цел постигане на оптимална рентабилност, устойчивост и защита на околната среда (адаптация от Прецизното земеделие, 2003 г.).“