Изберете страница

ЛАБОРАТОРНА КАМИНА MERCI СЕРИЯ N

Лабораторна камина Merci, серия N с възможност за връзка към всяка вентилационна система и MaR контролен панел. Това позволява да се използва информацията от камината за регулация на капацитета на всички компоненти и дейности на аспирационната система като нагряване, изсмукване и в някои случаи регулира и филтрацията на входящия въздух. Тези камини в стандартна окомплектовка са оборудвани с електрически контрол на предпазния екран и има възможност за комуникация към контролен панел тип MaR, който бива контролиран чрез мониторинг на позицията на защитния екран и сигнали, водещи до намаляне или увеличаване на капацитета на аспирацията съгласно всички изисквания ( скорост на потока, концентрация на вредни вещества във въздуха). На практика, контролния панел увеличава нивото на безопасност и намаля разходите за вентилация ( например ако се забрави да се затвори защитния екран при напускане на стаята, контролния панел го засича и автоматично намалява капацитета на вентилацията).
 
Като допълнение се предлага оптична маркировка в долната част на прозореца, предпазващ потребителя от злополуки и също така защитава вашите инструменти, оборудване и експерименти ако бъдат ударени от движещия се прозорец ( който автоматично се спира)
 
Конструкциятае изградена от профилни стоманени листи с електростатично нанесена епоксидна гланцировка и се доставя с части от устойчиви материали като например PP връзки за вентилация, найлонови свързващи елементи и т.н.
 

Лабораторната камина серия N е сертифицирана съгласно стандарт CSN EN 14175 и CE сертификат съгласно 2006/95/ES и 2004/108/ES.

 
Корпус на камината – външни размери : width 1200 (1500, 1800, 2100), depth 930, height 2500 mm.
 
Размери на работната камера: width 1070 (1370, 1670, 1970), depth 810, height 1280 (1680, 2180) mm.
 
Височина на работната повърхност:
 
– 900 mm – над нивото на пода – стандартна лабораторна камина
– 500 mm – над нивото на пода – лабораторна камина за фитинги
– 0 mm – лабораторна камина без работен плот
 
Лабораторната камина има следните размери width 1070 (1370, 1670, 1970), depth 840 mm. Избора на работна повърхност зависи от изискванията на потребителя. В случай на използване на воден кран или щуцер, отходния канал (125x300 mm) се свързва към канализацията, която може да бъде керамична или полипропуленова ( съгласно използваната работна плоскост). Течности и газове се разпределят през дясната колона. Касетната конструкция позволява използването на широка гама фитинги. Максималния брой на изходите е 6 броя, с един допълнителен изход за връзка към канализацията. 
 

Електронна система за контрол на камината :

 
Тип А – основен модел за ръчен контрол на защитния екран
Тип А – функции :
 • Контрол на аспирацията
 • Контрол на осветлението
 • Контрол на електрическото табло
 • Изходен сигнал за връзка с MaR за контрол на аспирационната система в зависимост от положението на прозореца
Тип Б – основен модел с ръчен контрол на защитния екран и сигнализация при преминаване на границата за скорост на потока. Мониторинг на положението на защитния екран.
Тип Б – функции :
 • Контрол на аспирацията
 • Контрол на осветлението
 • Контрол на електрическото табло
 • Изходен сигнал за връзка с MaR за контрол на аспирационната система в зависимост от положението на прозореца
 • Контрол на алармената система за недостатъчна скорост на потока или при отворен прозорец над 500мм
Тип C – Модел с най-високо ниво на автоматизация – електрически контрол на защитния екран, сигнализиране при нарушение на възд. поток, автоматичен контрол и мониторинг на положението на защитния екран
Тип C – функции
 • Контрол на аспирацията
 • Контрол на осветлението
 • Контрол на електрическото табло
 • Изходен сигнал за връзка с MaR за контрол на аспирационната система в зависимост от положението на прозореца
 • Контрол на алармената система за недостатъчна скорост на потока или при отворен прозорец над 500мм
 • Автоматично затваряне на прозореца при остъствие на оператор (опция)
 • Оптична маркировка в долната част на защитния екран, спираща движението на прозореца при наличието на предмет отдолу
 • Два режима на автоматичен контрол на защитния екран

ЛАБОРАТОРНИ КАМИНИ С РЪЧЕН КОНТРОЛ НА ЗАЩИТНИЯ ЕКРАН:

 
Лабораторна камина с височина на работния плот 900мм над нивото на пода
 
Стандартен дизайн – единичен защитен екран
Модел
Размер
Кат №
Fume N – 1200/900 M1
1200 x 930 x 2500
203 001 401 001
Fume N – 1500/900 M1
1500 x 930 x 2500
203 001 401 002
Fume N – 1800/900 M1
1800 x 930 x 2500
203 001 401 003
Fume N – 2100/900 M1
2100 x 930 x 2500
203 001 401 004
 
Снижен дизайн – телескопичен защитен екран
Модел
Размер
Кат №
Fume N – 1200/900 M2
1200 x 930 x 2500
203 001 401 011
Fume N – 1500/900 M2
1500 x 930 x 2500
203 001 401 012
Fume N – 1800/900 M2
1800 x 930 x 2500
203 001 401 013
Fume N – 2100/900 M2
2100 x 930 x 2500
203 001 401 014
 
Лабораторна камина за устройства с височина на работния плот 500мм над нивото на пода
 
Снижен дизайн – телескопичен защитен екран
Модел
Размер
Кат №
Fume N – 1200/500 M2
1200 x 930 x 2500
203 001 411 001
Fume N – 1500/500 M2
1500 x 930 x 2500
203 001 411 002
Fume N – 1800/500 M2
1800 x 930 x 2500
203 001 411 003
Fume N – 2100/500 M2
2100 x 930 x 2500
203 001 411 004
 
Снижен дизайн – телескопичен защитен екран с три секции
Модел
Размер
Кат №
Fume N – 1200/0 M2
1200 x 930 x 2500
203 001 421 011
Fume N – 1500/0 M2
1500 x 930 x 2500
203 001 421 012
Fume N – 1800/0 M2
1800 x 930 x 2500
203 001 421 013
Fume N – 2100/0 M2
2100 x 930 x 2500
203 001 421 014

РАБОТНИ ПЛОТОВЕ ЗА КАМИНИ С ВИСОЧИНА 500 mm И 900 mm :

Материал / Ширина на камината
1200mm
1500mm
acid-resistant ceramic tiles, 30 mm thickness
203 001 011 001
203 001 012 001
acid-resistant ceramic tiles, 30 mm thickness + waste sink
203 001 011 002
203 001 012 002
artifi cial stone, 20 mm thickness
203 001 011 003
203 001 012 003
artifi cial stone, 20 mm thickness + waste sink
203 001 011 004
203 001 012 004
stainless steel, 30 mm thickness
203 001 011 005
203 001 012 005
stainless steel, 30 mm thickness + stainless steel sink
203 001 011 006
203 001 012 006
polypropylene, 30 mm thickness
203 001 011 007
203 001 012 007
polypropylene, 30 mm thickness + waste sink
203 001 011 008
203 001 012 008
high-pressure laminate (MAX, Trespa), 30 mm thickness
203 001 011 009
203 001 012 009
high-pressure laminate (MAX, Trespa), 30 mm thickness + waste sink
203 001 011 010
203 001 012 010
epoxy resin (Durcon), 20 mm thickness
203 001 011 011
203 001 012 011
epoxy resin (Durcon), 20 mm thickness + waste sink
203 001 011 012
203 001 012 012
ceramic, 30 mm thickness
203 001 011 013
203 001 012 013
ceramic, 30 mm thickness + waste sink
203 001 011 014
203 001 012 014
enamel glass, 30 mm thickness
203 001 011 015
203 001 012 015
enamel glass, 30 mm thickness + waste sink
203 001 011 016
203 001 012 016
 
Материал / Ширина на камината
1800mm
2100mm
acid-resistant ceramic tiles, 30 mm thickness
203 001 013 001
203 001 014 001
acid-resistant ceramic tiles, 30 mm thickness + waste sink
203 001 013 002
203 001 014 002
artifi cial stone, 20 mm thickness
203 001 013 003
203 001 014 003
artifi cial stone, 20 mm thickness + waste sink
203 001 013 004
203 001 014 004
stainless steel, 30 mm thickness
203 001 013 005
203 001 014 005
stainless steel, 30 mm thickness + stainless steel sink
203 001 013 006
203 001 014 006
polypropylene, 30 mm thickness
203 001 013 007
203 001 014 007
polypropylene, 30 mm thickness + waste sink
203 001 013 008
203 001 014 008
high-pressure laminate (MAX, Trespa), 30 mm thickness
203 001 013 009
203 001 014 009
high-pressure laminate (MAX, Trespa), 30 mm thickness + waste sink
203 001 013 010
203 001 014 010
epoxy resin (Durcon), 20 mm thickness
203 001 013 011
203 001 014 011
epoxy resin (Durcon), 20 mm thickness + waste sink
203 001 013 012
203 001 014 012
ceramic, 30 mm thickness
203 001 013 013
203 001 014 013
ceramic, 30 mm thickness + waste sink
203 001 013 014
203 001 014 014
enamel glass, 30 mm thickness
203 001 013 015
203 001 014 015
enamel glass, 30 mm thickness + waste sink
203 001 013 016
203 001 014 016

ФИТИНГИ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ :

Стандартната окомплектовка от фитинги и клапани са създадени специално за лабораторни условия т.е. мед със защитно покритие от епоксиполиестер, за специални приложения се предлагат следните видове: химическо устойчива неръждаема стомана или пластмаса с вграден редуцир вентил, клапани с манометър и различни видове филтри. Всички изводи са изградени съгласно стандарта DIN 12918, резбата съгласно ISO 228/1, цветни маркери на бутоните съгласно EN 13792:2000
 
Вентили :
 • 203 001 005 001 – студена вода
 • 203 001 005 002 – деминерализирана вода
 • 203 001 005 003 – природен газ
 • 203 001 005 004 – технически газове (азот, аргон ...)
 • 203 001 005 005 – сгъстен въдух
 • 203 001 005 006 – вакуум
 • 203 001 015 007 – контактен панел (6x 230 V / IP 44)
 • 203 001 015 008 – трифазен контакт (1x 400 V / IP 44)
 • 203 001 015 009 – захващащ елемент
Контролни панели на лабораторни камини серия N :
 
В лабораторни камини с ръчен контрол на прозореца, клиента може да избере между модул А или B и да ги използва за други функции. В лабораторни камини с електрически контрол се предлага контролен панел тип C, за най-високо ниво на автоматизация и безопасност.
 • 203 001 015 011 Type A – основен контролен панел – за ръчен контрол на прозореца
 • 203 001 015 012 Type B – разширен контролен панел – за ръчен контрол на прозореца
 • 203 001 015 013 Type C – стандартен контролен панел – за електрически  контрол на прозореца
 • 203 001 015 014 Extra function – Изходен сигнал за контрол на MaR при отворен или затворен прозорец ( за тип А или В )
Допълнителни функции на контролен панел В и С е следенето на скоростта на потока в камината съгласно настроените лимити – функция аларма: при скорост на потока под или над зададения лимит, потребителя се алармира със звуков и светлинен сигнал, а електрическото табло в камината бива изключено. Системата за мониторинг е изградена сгласно стандарта CSN EN 14 175.

ВЪТРЕШНО ЛАМИНИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА :

В случай на работа с агресивни химикали ( студени или нагрети киселини, летливи вещества) е препоръчителна допълнителна защита на вътрешната повърхност на камерата. Работата с хидрофлуорна киселина изисква специален полипропилен, поради високата реактивност на HF към материали съдържащи силиций. Полипропиленовата повърхност не е подходяща за работа с нагряване. Лабораторните камини с вътрешно ламиниране се предлагат без вътрешни изходи и панели.
 
Материал / Ширина
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2100 mm
polypropylene
203 001 008 101
203 001 009 101
203 001 010 101
203 001 011 101
ceramic - tabular all-cast
203 001 008 102
203 001 009 102
203 001 010 102
203 001 011 102
epoxy resin (Durcon)
203 001 008 103
203 001 009 103
203 001 010 103
203 001 011 103
high-pressure laminate (MAX)
203 001 008 104
203 001 009 104
203 001 010 104
203 001 011 104
stainless steel – chemically resistant AISI 316
203 001 008 105
203 001 009 105
203 001 010 105
203 001 011 105
safety enamel glass
203 001 008 106
203 001 009 106
203 001 010 106
203 001 011 106

ЛАБОРАТОРНИ ШКАФОВЕ ЗА КАМИНИ СЕРИЯ N :

Свободното място под лабораторната камина може да бъде оставено празно или да се постави лабораторен шкаф за съхраняване на лабораторни материали и химикали или защитен шкаф за съхранение на опасни вещества. Съгласно използваните субстанции е необходимо да се избере правилния лабораторен шкаф :
 • стандартен
 • защитен
 • за основи и киселини
 • за леснозапалими вещества
При лабораторни защитени шкафове за основи или киселини, или леснозапалими вещества е необходима ПЕРМАНЕНТНА аспирация, която да е покрива дебит от 14 м3/ч за 900мм шкаф или 18 м3/ч за 1200мм шкаф.
 
Лабораторни шкафове за камини с ширина 1200 / 2100 mm
 
203 001 006 001 laminate cabinet without exhausting system
203 001 006 002 laminate cabinet with exhausting system, without exhaust fan
203 001 006 003 laminate cabinet for bases and acids, with exhausting system, without exhaust fan
203 001 006 004 laminate cabinet for bases and PP acids with exhausting system, with exhaust fan
203 001 006 005 metal cabinet

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Лабораторна камина Merci серия N“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Форма за запитване