Изберете страница

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Договор № BG16RFOP002-2.073-16158-C01

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.
Край: 14.12.2020 г.