Изберете страница

Сервиз и поддръжка

С цел да съдейства за безаварийната работа в лабораториите на своите клиенти, фирма Гея 99 организира сервизна дейност в следните направления:

1. Сервиз на гаранционни уреди и машини

2. Извънгаранционен сервиз – абонаментен или инцидентен

3.Доставка на резервни части

Много от уредите, използвани в лабораториите се нуждаят от периодичен преглед на състоянието, подмяна на износващи се части, профилактика и настройки. Нашите сервизни техници могат да окажат квалифицирана помощ в тази насока.

При абонаментното обслужване се извършват планирани посещения за сервиз и профилактика. По този начин се гарантира до голяма степен безаварийната работа на сервизираното оборудване.

При необходимост от техническа помощ, моля отправяйте запитванията си в писмена форма. В запитването задължително посочвайте вида, марката, модела и серийният номер на уреда, за който се отнася въпроса. В случай на гаранционно сервизиране се посочва номер на гаранционна карта и номер на фактура за покупка на уреда.

За да изпратите запитване, можете да използвате един от следните канали за комуникация:

Цените за нашите сервизни услуги са както следва:

  • Профилактика/ почистване на уред: 110.00 лв.
  • Диагностика на уред: 110.00 лв
  • Сервизна дейност, труд на час: 50.00 лв./ на час
  • Смяна на резервна част: 50.00 лв/ на час + стойността на резервната част
  • Online сервизно обслужване: 48.00 лв.
  • Настройване на Експрсен анализатор – зърно: 117.00 лв./ на показател

Посочените цени са без ДДС.